Bể Tự Hoại Composite 4m3

Bể tự hoại loại 4m3

kích thước: (D * R * C = 2,5m * 1,2m * 1,5m )

Công suất sử lý 4m3/ngày

số người sử dụng liên tục theo quy chuẩn của bộ xây dựng 03  đến 19 người

tuổi thọ trên 50 năm

sản xuất tại việt nam

Sản phẩm được thiết kế bởi Kỹ Sư Giám Đốc Chu Văn Kỳ

0369 56 56 56