Bể Tự Hoại Theo Đơn Của Thanh tra Sở GT Tỉnh Điện Biên

Bể Tự Hoại Theo Đơn Của Thanh tra Sở GT Tỉnh Điện Biên

Với Đặc thù công việc phải di chuyển khi làm nhiệm vụ

Thanh tra giao thông tỉnh Điện Biên đã liên hệ với công ty cổ phần Đại Phát composite

Chúng tôi đã tiếp nhận lên thiết kế bể tự hoại nắp nổi.

Đã kịp tiến độ và bàn giao với kích thước d*r*c = 1,2m * 90cm * 60cm

0369 56 56 56